Testsite til VIF

Viden og gode om svamp blikkenslager

SKIMMEL

FINKE

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er en svampevækst, der trives i fugtige miljøer. Den findes i naturen omkring os, især i sensommeren, men angriber også bygninger med fugtproblemer, hvor svampen skader indeklimaet. Fugtproblemer kan opstå pga. et utæt tag, revner eller en løs mursten. Det kan også være selve bygningens udluftning, der giver vedvarende, forhøjet fugtighed. Det er ikke nok at fjerne selve skimmelsvampen. Også den bagvedliggende årsag til fugten skal findes og udbedres, hvis man skal undgå, at skimmelsvampen kommer igen.

Skimmelsvimmel og menneskers sundhed

Skimmelsvamp skader indeklimaet. Det skyldes, at skimmelsvampens sporer bliver hvirvlet rundt i luften og ender i lungerne, når vi trækker vejret i lokaler med skimmelsvamp. Typiske reaktioner er kløende øjne og næse, problemer med åndedrættet, hovedpine og træthed.

Børn og voksne, der i forvejen har allergi eller astma, er mere følsomme over for skimmelsvamp end andre - også selv om deres allergi ikke er specifikt rettet mod skimmelsvamp. Opholder de sig i bygninger angrebet af skimmelsvamp, kan det påvirke deres immunsystem og give symptomer som irriterede øjne, gener i luftvejene, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær.

Skimmelsvamp og bygningers sundhed

Skimmelsvamp angriber bygninger, der har fugtproblemer, fx. pga. dårlig udluftning, forkerte bygningskonstruktioner, skader som får regnvand eller grundvand til at trænge ind osv. Svampen angriber og ødelægger byggematerialerne, nedbryder konstruktionerne og misfarver overfladerne. Udgifterne til bekæmpelse af skimmelsvamp og genopbygning af angrebne konstruktioner koster hvert år erhvervsliv og private millioner af kroner.

Hvor stort er problemet med skimmelsvamp?

Statens Byggeforsknings Institut anslår, at hver syvende danske bolig har synlige angreb af skimmelsvamp. Instituttet vurderer samtidig, at set over fem år vil hver tredje bygning i Danmark have en vandskade, som kan føre til vækst af skimmelsvampe. Undersøgelser har også vist, at op mod 50 % af landets skoler har problemer med fugt, som nogle steder udvikler sig til skimmelsvamp.

Links til viden og gode råd om skimmelsvamp

Forebyg skimmelvækst - gode råd fra Teknologisk Institut

Gode råd til beboere og ejendomsinspektører på skimmel.dk

Mere om skimmelsvamp hos Boligejernes Videncenter Bolius